Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 23 of 23 (0.17 secs)
You searched for: subject:"wam"
[unknown]Usenet groups within cs.wam from giganews.com
Usenet newsgroups within "cs.wam", contributed courtesy of giganews.com. These captures omit most binary posts.
Keywords: cs.wam
Downloads: 30
[unknown]Usenet groups within um.wam from giganews.com
Usenet newsgroups within "um.wam", contributed courtesy of giganews.com. These captures omit most binary posts.
Keywords: um.wam; um.wam.bmgt301
Downloads: 30
[audio]ZARAZ WAM ZAGRAM@TVX#23 - trashvortex
ZARAZ WAM ZAGRAM (PL):: Feedback(s) & + si affinités
Keywords: ZARAZ WAM ZAGRAM; TRASHVORTEX
Downloads: 15
[movies]Wa_m7yaya - Fawaed_1434
Wa_m7yaya
Keywords: Wa_m7yaya
Downloads: 10
[unknown]Usenet groups within njin.wam from giganews.com
Usenet newsgroups within "njin.wam", contributed courtesy of giganews.com. These captures omit most binary posts.
Keywords: njin.wam.qa
Downloads: 4
[texts]Massachusett Language Revival Project - O'Brien, Francis Joseph Jr. (Moondancer); Jennings, Julianne (Strong Woman)

Keywords: Wampanoag Orthography; wam
Downloads: 163
[texts]The Languages of Native North America - Mithun, Marianne

Keywords: Wampanoag Detailed Description; wam
Downloads: 211
[texts]Massachusett Language Revival Project - O'Brien, Francis Joseph Jr. (Moondancer); Jennings, Julianne (Strong Woman)

Keywords: Wampanoag Grammar; wam
Downloads: 288
[texts]Massachusett Language Revival Project - O'Brien, Francis Joseph Jr. (Moondancer); Jennings, Julianne (Strong Woman)

Keywords: Wampanoag Glossed Text; wam
Downloads: 373
[texts]Massachusett Language Revival Project - O'Brien, Francis Joseph Jr. (Moondancer); Jennings, Julianne (Strong Woman)

Keywords: Wampanoag Phonology; wam
Downloads: 190
[texts]Mamusse Wunneetupanatamwe Up-Biblum God-Naneeswe Nukkone Testament Kah Wonk Wusku Testament - Eliot, John

Keywords: Wampanoag Genesis Translation; wam
Downloads: 556
[texts]Massachusett Language Revival Project - O'Brien, Francis Joseph Jr. (Moondancer); Jennings, Julianne (Strong Woman)

Keywords: Wampanoag Table of Contents; wam
Downloads: 215
[texts]la7n al3wam - mustafa kurmed
pdf
Keywords: la7n al3wam
Downloads: 847
[texts]al3wm
L7N al3wam
Keywords: L7N al3wam
Downloads: 2,659 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]The Gooseberry - TellyGunge
WARNING: adult content. Wet and messy fetish literature.Hosted by the spiteful and sadistic Lucinda Crow, The Gooseberry is perhaps the cruellest TV show to come out of the humilitainment era. Four young ladies will vie for the affections of three eligible gents. While the chosen three will each win an expenses-paid dinner with their new date, a rather less pleasant fate awaits the partnerless Gooseberry...
Keywords: adult; fetish; wet and messy; WAM; gunge; humiliation
Downloads: 9
[texts]MANGA: Angel Lip Chapter 2
MANGA: Angel Lip Chapter 2
Keywords: photo; mopel; mfldamoisi; pont; fioayaso; hhb; wam; gcl; woulp; tme
Downloads: 26
[texts]MANGA: Assistant Denki Keika Chapter 07
MANGA: Assistant Denki Keika Chapter 07
Keywords: besan; mfi; peapllnes; cuuc; obsbssiotf; sebi; uuzi; wam; suiqhtly; uoa
Downloads: 24
[audio]El 3adraa Walmasih Elunjil Hoda Wanor Wamw 3da 18
barnamaj: El 3adraa Walmasih Elunjil Hoda Wanor Wamw 3da 18
Keywords: Barnamaj; El; 3adraa; Walmasih; Elunjil; Hoda; Wanor; Wam w; 3da18
Downloads: 1
[texts]Fawcett Comics: Wow Comics 042 (1946-04)
Fawcett Comics: Wow Comics 042 (1946-04)
Keywords: wow; comics; coma; awrrnar; rmm; iaai; earta; nait; wcw; wam; wow comics; comics wow; wow coma
Downloads: 39
[audio]De Wadders - Jan de Cler
en woelig verhaal uit het barre leven gegrepen. Er zijn maar liefst 150 afleveringen gemaakt van dit hoorspel. De laatste was op 21 juni 1961 Auteurs :Emile Lopez, Jan de Cler Taal :Nederlands Cast Detective Piet Loeris - Wam Heskes Detectiefste Sientje Koelema - Christel Adelaar Hat Si Kee - Dries Krijn Waard - Jan Oradi Verteller - Jan de Cler Upload naar Archive.org :14-11-2011 BRON : http://beeldengeluidwiki.nl/index.php/De_Wadders
Keywords: Lemmens; Hoorspel; Dutch; VISIO; De Wadders; Jan de Cler; Emile Lopez; Wam Heskes; Christel Adelaar; Dries Krijn; Jan Oradi; OTR; Old Time Radio
Downloads: 960
[audio]الشيخ الأستاذ محمد الهبطي - خطب الجمعة
خطب الجمعة للأستاذ محمد الهبطي
Keywords: khotab ostad mohamed habti masjid hoda 01 a3wam madiya 03 tabchir bi nabi akhir zaman 04 khotba hokm a3yad1 05 hawadit sayr 06 hokm a3yad2 07-iman 08-hadani khasman
Downloads: 1,076
[texts]dec :: tech reports :: PRL-RR-36
From the bitsavers.org collection, a scanned-in computer-related document.dec :: tech reports :: PRL-RR-36
Keywords: prolog; wam; implementation; code; sequential; unification; aquarius; logic; programming; execution; peter van; sequential prolog; prolog implementation; van roy; wonder years; logic programming; digital prl; choice point; native code; global analysis
Downloads: 2
[movies]Chichewa , Translations of the meanings of the Noble Quran in Nyanja language
Chinyanja, Chewa, mipingo, chipembedzo. Translations of the meanings of the Holy Quran in Chewa language. To download any of these videos, Right click on the written file size below, then click 'save as' .
Keywords: Chinyanja; Chewa; mipingo; chipembedzo; mulungu; chiuta; ambuye; wakuda; kuda; mzinda; ichi; chonchi; uyu; awa; aka; ndi; na; pa; zizwitsa; dabwitsa; lapitsa; susumwitsa; sangalatsa; kokola; mbee; mawa; nyuwani; tsopano; chitsanzo; chachiyerekezo; wina; inu; inuyo; iwe; iweyo; ina; mchitidwe; chochita; ntchito; tsopano; lero; posachedwa; tsono; panopa; gwira; ufulu; sunga; mwambo; makhalidwe; chisimo; mayi; ziziritsa; poza; yaziyazi; mchimwene; mlongo; amwene; make; mzimayi; ina; zina; lina; tina; ena; mneneri; mlauli; amayi; chimango; sasautsa; tsanzira; chofanana; daba; fanizira; fewa; yeretsa; nkhani; thenga; uthenga; chibaluwa; buku; ola; nthawi; mphatso; moyo; mzimu; mtulo; thandizo; chifundo; chibwenzi; mwamuna; mzibambo; kondwa; kondwera; kukondwa; kolezera; lowongo; pangitsa; phulitsa; utsa; sangalala; komveka; wotchuka; chomveka; wosangalala; abambo; kuyatsa; kale; mukalamba; kalamba; khwima; mkulu; werenga; liza; puta; tsakula; yamba; nyimbo; wiri; ziwiri; awiri; nyenyezi; nthondwa; funikira; thunthu; funika; afunika; msewu; khwalala; nthanda; mawu; chakuda; sayera; chedwa; malemu; moyo; kalikonse; onse; lililonse; yamba; kaye; koyamba; moyamba; chiganizo; ganizo; funikira; makamaka; poyamba; nse; uliwonse; chedwerera; chikuda; funso; kodi; funsa; wotchi; londa; mnenanthawi; onatu; onera; maliza; pherezera; tha; mawuto; vuto; nthenda; sauko; sautso; tsitiriza; mosakhalitsa; mwamsanga; posachedwa; posakhalitsa; lemba; kulemba; njira; mayendedwe; podutsa; woukira; mkunja; wakunja; wosapembedza; chikunja; mbiri; nkhani; kayankhulidwe; kulankhula; malankhulidwe; dzina; tcha; khulupirika; lungama; ngoti; chilungamo; kwambiri; zedi; mawu; lemba; mbiri; mapeto; maliza; tha; sewera; sewero; matebani; chisudzo; bwanji; nayi; tatu; nthuli; chibanthu; chidutswa; dziko; yankho; yankha; mapeto; konzanso; timu; sonyeza; dziwitsa; londolera; londeka; mokonza; bwereza; kopanda; popanda; ulere; chajechaje; chipanda; maliza; tambaliza; vomera; dzinja; duka; gamphu; katatu; atatu; kapena; mwina; anthu; fuko; tsekula; tsegula; khambula; masula; mamatula; phunzira; mva; olo; pafupifupi; za; cha; chimene; chiyani; mbiri; nkhani; lapa; sanu; zisanu; mipingo; sangulutso; chisangalalo; chokopa; chithunzi; chojambula; chojambulidwa; mawu; chilankhulo; chinenedwe; chiyankhulo; komboni; paliponse; wamba; malankhulidwe; dziko; dzikolapansi; ganizira; chosangalatsa; chipembedzo; phunziro; asanu; dabwitsa; zizwitsa; nyumwitsa; mkunja; dabwitsa; zizwitsa; nyumwitsa. satana; wosokeretsa; woyipa; kuchokera; kuchoka; malo; nthaka; mngelo; mthenga; phama; tera; chaka; dzerani; londolondo; londora; tsanzira; tsata; kuyambira; kwa و munthu; mtanda; sanjika; yambuka; doda; kufikira; mpakana; mosamala; bwinobwino; chikhulupiriro; kokha; kha; lokha; mwayekha; dera; malo; pawekha; kukhulupirira; thunthu; mpaka; sankha; loza; tola; votera; tumba; dziwa; moyo; mtima; mzimu; dziwitso; dutsa; mdyerekezi; woipa. ndi; nanga mirakuli; limbana; pa; gulu; bungwe; fuko; bwino; chabwino; mzikiti; koma; kenikeni; kukongola; kongola; kobeba; khwee; chiphetsa; lenileni; likulumwe; sukulu; mafotokozedwe; phunzira; phunziro; kuganiza; lingalira; sinkha; ganiza; ganizira; mchitidwe; yesu; chochita; ntchito; gwira; werenga; mtundu; mapulumukidwe; chipulumutso; losha; losa; ndota; tchalichi; tchalitchi; mapemphero; pemphero; kachisi; lirima; mfungulo; lira; mkokomo; phokoso; sokosera; phunziro; pita; yenda; ombeza; penda; chiwombolo; chodabwitsa; chozizwa savuta bwanji; pafupi; chapafupi; kufupika; chifupi; fupi; nthaka; mphunzitsi; mlera; wophunzitsa; oipa; woipa; chabe; choipa; ipa; chiphunzitso; letsa; leka; pambana; kulu; zoona; enieni; onadi; kenikeni; ona; mtima; mnanu; dukulire; mathero; mapeto; tsiku; masiku; usana; mamaliza; dothi; dziko; mulungu; kuthandiza; chithandizo; thandizo; punguza; modzi; limodzi; mmodzi; thandiza; dzuwa; pambuyo; m'mbuyo; chiuta; ambuye; dziwa; zindikira; kuchionongeko; wam'bindikiro; wodindikira
Downloads: 78
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
audio
data
movies